25 kwietnia (wtorek) g. 16:40 - I skrzypce g. 17:25 - II skrzypce, 27 kwietnia (czwartek) g. 18:30 - wiolonczele g. 19:15 - dęte