Zapraszamy wszystkich rodziców na indywidualne konsultacje z nauczycielami teorii, które odbędą się 15 maja (poniedziałek) 2017 r. Na konsultacjach będzie można uzyskać informacje o bieżących postępach uczniów w nauce, proponowanej ocenie za II półrocze, frekwencji oraz ewentualnych problemach i potrzebach uczniów.

HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI

Emil Kiełbowicz:

16:30 - 18:00 sala nr 18

18:00 - 19:00 sala 4 LO (I piętro)

Katarzyna Gancarz:

19:00 - 21:00 sala 4 LO (I piętro)

Ewa Grabias:

16.30 - 18.00 sala nr 16

18.00 - 19.00 sala 3 LO

Monika Grochal:

14.30 - 16.15 sala 2 LO

16.30 - 18.00 sala nr 15

18.00 - 19.00 sala 2 LO

W godzinach konsultacji poszczególnych nauczycieli zajęcia teoretyczne są zawieszone.