6 czerwca (wtorek) g. 16:40 - I skrzypce g. 17:25 - II skrzypce, 8 czerwca (czwartek) g. od 19:00 do 20:30 - cała orkiestra