ZARZĄDZENIE   NR 14/2017/2018

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 26  października 2017 r.

 

dotyczy: powołania Jury V Konkursu Miniatur Instrumentalnych „MINIOTAUR”

 

Podstawa prawna: pkt. 7a  Regulaminu V Konkursu Miniatur Instrumentalnych „MINIOTAUR”

 

Zarządzam co następuje:

Powołuję Jury V Konkursu Miniatur Instrumentalnych „MINIOTAUR” w składzie:

  1. Robert Kozłowski – przewodniczący.
  2. Wiesław Ochwat – członek.
  3. Monika Hartmann – członek.
  4. Andrzej Ruciński – członek.
  5. Iwona Karwacka - członek
  1. Ustalam termin pracy Jury na dzień 30 listopada 2017 r. od godz. 15.00 r. w auli Szkoły Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych.

 

Dyrektor szkoły

Robert Kozłowski