Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

  1. Gancarz -  16 stycznia (wtorek) 19:00 - 19:45 - sala 3 LO
  2. Kiełbowicz - 8 stycznia (poniedziałek) 19:00 - 19:45 sala 4 LO
  3. Grabias - 10 stycznia  (środa) 16:30 - 17:15 sala 3 LO
  4. Grochal - 18 stycznia  (czwartek) 19:00 - 19:45 sala 2LO

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej.