W dniach 12 i 15 stycznia 2018 r. odbędzie się test z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów klas IV/4c i VI/6c. Obecność na teście jest obowiązkowa. Test potrwa 45 min i zostanie przeprowadzony w ramach zajęć teoretycznych. Ocena z testu będzie miała znaczący wpływ na ocenę śródroczną.

Harmonogram:

12 stycznia (piątek)

16:40 - 17:25  - klasa VIa cykl sześcioletni (E. Grabias)

 

15 stycznia (poniedziałek)

16:35 - 17:20 - klasa VIb cykl sześcioletni (E. Kiełbowicz)

17:20 - 18:05 - klasa IVb cykl czteroletni (E. Kiełbowicz)

16:45 - 17:30 - klasa IVa cykl czteroletni (E. Grabias)

18:30 - 19:15 - klasa VIc cykl sześcioletni (E. Grabias)