W dniu 26 stycznia 2018 r. wszystkie zajęcia w szkole zostają zawieszone ze względu na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych. 

P. Grabias oraz P. Grochal wyznacza uczniów, którzy będą zaangażowani w organizację konkursu.