Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

K. Gancarz - 22 marca 2018 r. (czwartek) godz. 19.00-19.45 sala 3 LO

E. Kiełbowicz - 5 marca 2018 r. (poniedziałek) godz. 19.00-19.45 sala 4 LO

E. Grabias - 14 marca 2018 r. (środa) godz. 16.30 - 17.15 sala 3 LO

M. Grochal - 1 marca 2018 r. (czwartek) godz. 19.00-19.45 sala 2LO

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej.