Odrabianie zajęć kształcenia słuchu i rytmiki z panią Moniką Grochal w dniu 10 marca 2018 ( sobota) odbędzie się według następującego harmonogramu:

9:00 - 10:30 klasa III a / 6 c

10:30 - 11:15 klasa I b / 6 c

11:15 - 12:00 klasa II a / 6 c