W związku z zaplanowanym na dzień 20 marca 2018 r. obowiązkowym testem z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla klas IV/4c i VI/6c, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie ogłaszam:

 1. Test odbędzie się 20 marca 2018 r. o godz. 16.30 w sali 4 LO. Test będzie trwał 45 minut.
 2. Zadania testowe zostaną przywiezione do szkoły w dniu 19 marca 2018 r. i odpowiednio zabezpieczone. Zamknięte koperty zostaną otwarte komisyjnie w dniu testu w obecności członków Komisji.
 3. W teście obowiązkowo uczestniczą uczniowie klas IV/4c i VI/6c.
 4. W tym dniu:
 • uczniowie w/w klas są zwolnieni z innych zajęć,
 • w/w uczniowie powinni przybyć punktualnie do szkoły na godz. 16.00,
 • zajęcia w sali 4 LO są odwołane przez cały dzień(zajęcia z teorii
  z p. E. Kiełbowiczem i p. K. Gancarz są zawieszone). Sala musi zostać do testu odpowiednio przygotowana,
 • uczniowie powinni ze sobą mieć odpowiednie przybory piśmiennicze (ołówek, długopis, korektor, gumka do mazania),
 • za odpowiednie przygotowanie Sali 4LO odpowiadają p. K. Gancarz oraz E. Kiełbowicz,
 • podczas testu na korytarzu o ciszę i właściwą atmosferę zatroszczą się K. Gancarz oraz p. E. Kiełbowicz,
 • w salach 2 i 3 LO nauczyciele proszeni są o zachowanie porządku tak by ułatwić przeprowadzenie testu,
 • uprasza się wszystkich nauczycieli pracujących w tym dniu aby zwrócić uwagę uczniów i rodziców na zdyscyplinowanie podczas pobytu w szkole i nie utrudniać pracy uczniom piszącym test,
 • pozostałe zajęcia (szczególnie zajęcia z instrumentu i innych grup teoretycznych odbywają się bez zmian)!!
 1. Przewodniczącą Komisji jest p. Justyna Dawidowicz. W skład Komisji wchodzą jeszcze dwaj nauczyciele z Państwowej Szkoły Muzycznej w Myślenicach. Zadania Komisji określa szczegółowo instrukcja opracowana przez Wizytatora CEA.
 2. Po zakończeniu testu Komisja sporządza zabezpiecza testy, przygotowuje protokół
  i przekazuje materiały do Dyrektora Szkoły.

 Dyrektor szkoły