SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

(Kadencja 2016-2017)

  • PRZEWODNICZĄCY: Aleksanda Celuch

  • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Szymon Maciaszek

  • POZOSTALI CZŁONKOWIE: Anna Skublicka, Anna Tylek, Agnieszka Tylek, Aleksandra Tylek,  Adrianna Iwanów,  Magdalena Nowak, Gabriela Wąż, Michał Chacia

  • OPIEKUN SAMORZĄDU: Emil  Kiełbowicz

Regulamin Samorządu uczniowskiego

Plan pracy samorządu